Bemærk:  Menuen er vigtig..  Hvis den ikke ses, så  klik her.
Poul Rytter arbejder i sit atelier på 'Glarbjerg'.
Poul Rytter med barnebarnet Marianne i 1963.

Se fotos fra udstillingen i Vedersø 15. april 2011 til 1. september 2011    og   BOG  om kunstneren.

Den meget alsidige kunstner Poul Rytter (1895-1965) blev født i København. Hans far var militærmusikeren Rasmus Peter Rytter og hans mor Marie Madsen Merrild, begge fra Jylland. Han var den ældste af tre sønner, Poul, Max og Erik.

Alle tre var begavede kunstnere. Erik Rytter spillede cello og Max Rytter piano, begge på et højt kunstnerisk niveau som solister. Poul var imidlertid ikke meget interesseret i at spille musik, men fra helt ung alder var han meget optaget af at skære skulpturer, lave tegninger og træsnit samt at male.

Han motto var: God kunst må ikke koste mere, end folk i almindelighed har råd til at anskaffe den.

På sin 18-års fødselsdag den 20. september 1913 blev han optaget på Kunstakademiet i København, hvor han modtog sin professionelle uddannelse, og han modtog også et stipendium til at studere i Menton, Frankrig. Inden havde hans forældre imidlertid forlangt, at han tog en 'rigtig' uddannelse, hvorfor han stod i lære som maler og tog svendebrev som malersvend.

Snart blev hans arbejder optaget på Charlottenborgs censurerede udstillinger og på Kunstnernes Frie Udstilling, og i en alder af kun 24 solgte han træsnit til British Museum samt til både Victoria and Albert Museum og Metropolitan Museum i New York. Allerede dengang var han således internationalt anerkendt for sine træsnit, som bl.a. var udstillet i USA (ref. 'Chicago Evening Post Magazine of The Art World', 13.juli 1926).

Han er også repræsenteret på Fine Arts Museum of San Fransisco med to træsnit.

I mange år fremover fik han årligt arbejder optaget på Charlottenborg og andre vigtige udstillinger. Han signerede sin kunst på to forskellige måder. Se signaturerne her.

Han rejste til Frankrig og med sin ældre gode ven den norske forfatter Jacob Breda Bull til Norge, hvor han holdt meget af sine ophold i Rendalen og Fiskevollen, i Setesdalen og andre steder, hvor han blev vældig gode venner med lokalbefolkningen og lavede mange fortræffelige portrætter og landskabsbilleder. På Jacob B.Bull-museet i Rendalen hænger netop et sådant portræt af forfatteren over dennes arbejdsplads.

Bull kan også ses her.
Et par billeder fra Rendalen kan ses her.

Da han mange år senere i 1950'erne kom tilbage til disse steder sammen med sin kone, blev han modtaget som en værdsat ven.

I 1927 slog han sig fast ned i Husby i Vestjylland, hvor naturen på den tid lignede det norske højfjeld meget. Her byggede han sit hjem 'Glarbjerg' og giftede sig med Magny, datter af malermester Petersen i Ulfborg. I 1936 fik de deres eneste barn, sønnen Erik.

Selv om han valgte at bo langt fra metropolens vigtige kontakter, udstillede han imidlertid i en årrække hvert år billeder, træsnit eller træskulpturer på de vigtigste udstillinger i København. Han var nu tillige en anerkendt portrætmaler og malede adskillige gode bestillingsportrætter. Han kendte Kaj Munk personligt og malede f.eks. det kendte portræt af ham på talerstolen.

Under anden verdenskrig 1940-45 deltog han og hans kone aktivt i modstandsarbejdet og havde i nogen tid i sommeren 1944 en såkaldt Eureka - et radiofyr til de allierede flyvere - som var i drift om natten. En sikkerhedsbrist i modstandskæden medførte imidlertid, at tyskerne fik mistanke til stedet, og familien måtte en augustaften i huj og hast flygte, og de opholdt sig 'under jorden' i København til krigens slutning.

Efter krigen ønskede en kreds af unge, ambitiøse kunstinteresserede i Holstebro at få mulighed for seriøs undervisning, og i samarbejde med Poul Rytter opstod "Poul Rytters Malerskole", som eksisterede 1946-53. Flere dygtige og nu anerkendte kunstnere fik deres første undervisning på denne skole.

Fra 1953 og et par år frem underviste han på et aftenskolekursus i Ringkøbing, hvor omkring 6-7 elever modtog undervisning i tegning i lokaler på Ringkøbing skole. Da hans arbejde med udsmykning af skoler og sognegårde efterhånden blev meget krævende, ophørte også tegneskolen i Ringkøbing.

Han var også meget aktiv i den nystiftede hjemmeværnsforening, og da hjemmeværnet officielt blev etableret, blev han den første kompagnichef i komp. 2118, Husby, en opgave han løste kvalificeret og i fortræffeligt samarbejde med kompagniets folk.

Fra omkring midten af 1950'erne begyndte han et nært samarbejde med arkitekten Preben Hempel, som på den tid byggede adskillige skoler og sognegårde rundt om i Jylland, og Poul Rytter var farvearkitekt på de fleste og udførte desuden mange meget store og fortrinlige vægdekorationer i mange af bygningerne.

Under en rejse til Wales i efteråret 1964 blev han syg og i slutningen af året gennemgik han to operationer, som han tilsyneladende kom over, men han døde i sit hjem på Ryttergården i Husby d. 10. januar 1965. Han blev begravet på Husby kirkegård  med et talrigt følge, og af de mange nekrologer fremgår det, at han var højt respekteret og meget savnet ikke blot af sin familie.

Katalogregistre nedenfor:


Kort om uddannelse og udstillinger:
Grafiker, billedhugger og maler
Se mere i Weilbachs Kunstnerleksikon 
her

Født 20. september 1895 i København
Gift første gang med ungdomsveninden Hertha (flere data kommer)
Gift anden gang 1925 med maleren Gerda Drewsen, ægteskabet opl. 1932.
Gift tredie gang 1934 med Magny Høj Petersen
Fra 1927 til sin død 10. januar 1965 fastboende i Husby

Uddannelse:
Før 1913 i malerlære, teknisk skole
1913-1919 Kunstakademiet (Julius Poulsen og Viggo Johansen)

Udmærkelser:
Akademiets rejsestipendium 1928

Rejser:
Paris 1926
Norge 1926-1928 og flere gange senere
Frankrig, Italien Tyskland 1930
Tyskland 1938
Norge 1950-51
Spanien 1962
England/Wales 1964

Udstillinger:
Kunstnernes Efterårsudstilling 1916, 1918-20, 1929, 1933, 1935.
Charlottenborg Forår 1919-20, 1922-28, 1931, 1935-36, 1938-39.
Charlottenborg Efterår 1922, 1928, 1936, 1956, 1961.
Nordisk Grafik 1924-25.
Træsnit, Dunbar Gallery, Chicago 1926.
Kunstnerforeningen af 18. Nov., fra 1937.
Interskandinavisk Grafik 1937.
Århushallen 1938.
Nordisk Grafik Union 1938-39.
Træsnit, Vejle Museum 1932/33.
Yderligere udstillet i Amsterdam, New York, Boston (træsnit).
Flere mere lokale udstillinger med malerier, grafik og skulpturer.

Museer:
British Museum 1923 (træsnit - se nedenfor)
Victoria and Albert Museum 1923 (træsnit - se nedenfor)
Metropolitan Museum i New York 1926 (træsnit - se nedenfor)
Fine Arts Museum of San Fransisco 1957 (træsnit - se nedenfor)
Jacob Breda Bull museet i Rendalen, Norge (portræt - se ovenfor)


The British Museum - Merlin Collections Database
P&D Standard Report

Se træsnittene on-line her

Print made by Poul Rytter
Danish
Title: Storks
Three storks. 1922
Woodcut on thin Japan paper
Signed and dated in pencil
Dimensions: 230.00 mm (approx) x 245.00 mm (approx)
Given by: Campbell Dodgson
1923,0409.5 PRN: PPA35951
Location: Scandinavian XXc Unmounted Roy

Print made by Poul Rytter
Danish
Title: Parrots
Three parrots perched on branch. 1922, se dem her
Woodcut on thin Japan paper
Signed and dated in pencil
Dimensions: 260.00 mm (approx) x 315.00 mm (approx)
Given by: Campbell Dodgson
1923,0409.6 PRN: PPA35952
Location: Scandinavian XXc Unmounted Roy

Print made by Poul Rytter
Danish
Title: Owl - se den her
Owl perched on branch. 1922
Woodcut on thin Japan paper
Signed and dated in pencil
Dimensions: 208.00 mm x 110.00 mm
Given by: Contemporary Art Society
1928,0310.87 PRN: PPA35953
Location: Scandinavian XXc Unmounted Roy


Victoria and Albert Museum, London:

[A tall tree]
Signed in pencil Paul Rytter 1920
Woodcut
14 3/4 x 10 1/4 inches
Museum number E.360-1924

[Group of trees against the horizon]
Signed in pencil Paul Rytter 1921
Woodcut
14 x 11 1/2 inches
Museum number E.361-1921

[Stork]
Signed in pencil on mount Paul Rytter 1919
Woodcut
5 x 5 inches
Museum number E.362-1924


Metropolitan Museum, New York.

Se dem on-line  her

Træsnittene blev givet til museet som gave i 1926 fra B. R. Fibiger i Delevan, Wisconsin.
Registreringsnumrene er som følger:

26.38.1
Gammel vindmølle, 1924
14-1/2 x 10-3/4 inches

26.38.2
Landscape with Trees, 1921
14-1/16 x 11-1/4 inches

26.38.3
Tree with two Birds, 1920, se dem her
14-13/16 x 10-1/8 inches


Fine Arts Museum of San Fransisco og søg på Poul Rytter

Paul Rytter
Danish , 1895 -
Parrots, 1921 -
Woodcut
Gift of Dr. William McPherson Fitzhugh Jr.
1957.188.45

Paul Rytter
Danish , 1895 -
Pelicans, 1922 -
Woodcut
22.7 x 26.7 cm (image); 28 x 30.5 cm (sheet) inches
Gift of Dr. William McPherson Fitzhugh Jr.
1957.188.44


Siden er opdateret 3.5.2016