Træskulptur

Højde 45 cm, udateret

Den norske forfatter Jacob Breda Bull, som var en nær ven af Poul Rytter, og hvem han besøgte flere gange i Rendalen, Norge, hvor der nu er et museum for Bull.

I museet hænger et portræt af forfatteren, malet af Poul Rytter.

Poul Rytter lavede også et træsnit af Bull.

Se træsnittet her
Se portrættet bedre her

Privateje

Jacob Breda Bull

Severin Jacobsen

Poul Rytters ungdomsven, billedhuggeren Severin Jacobsen

Originalen i ler

47 cm høj, 1927, Gibsafstøbning

Privateje

Severin Jacobsen